Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 

Taisyklės

1. AGRI.LT veikla ir veiklos taisyklės
 
1.1 Šiomis Dalyvavimo Interneto svetainės adresu: www.AGRI.lt veikloje taisyklėmis (toliau – AGRI.lt veiklos taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje www.AGRI.lt ir jų peržiūros sąlygos bei AGRI.lt veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybė.
1.2 AGRI.lt veikla yra: techninių priemonių, skirtų patalpinti internete bei peržiūrėti skelbimus apie parduodamą žemės ūkio, miškų ūkio, sodo ir kitą techniką, žemės, miškų ūkio paslaugas bei kitas prekes ir paslaugas (toliau “Skelbimas”), suteikimas. AGRI.lt veiklos Vartotojas yra Asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą svetainėje. AGRI.lt veiklos taisyklės yra privalomos AGRI.lt veiklos dalyviui.
1.3 Vartotojas išreiškia savo sutikimą su AGRI.lt veiklos taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą “Sutinku”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena AGRI.lt veiklos taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti AGRI.lt veiklos dalyviais.
1.4 AGRI.lt veiklą vykdo UAB “Optimalios sistemos”, Galvydžio g. 5, Vilnius (toliau vadinama “Operatorius”)
2. AGRI.lt paslaugos
2.1 AGRI.lt veiklos dalyviai gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
            -Skelbimų įdėjimas, redagavimas;
            -Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui el. paštu);
            -Skelbimų paieška svetainėje pagal dalyvio pasirinktus kriterijus;
            -Juridinių asmenų skelbimų talpinimas AGRI.lt internetiniame puslapyje.
 
3. Skelbimų turinys, forma bei patalpinimo svetainėje AGRI.lt sąlygos
3.1 AGRI.lt duomenų bazėje galima patalpinti skelbimus tik apie žemės ūkio, miškų ūkio, sodo technikos, žemės ir miškų ūkio paslaugas, kitas su žemės ar miškų ūkiu susijusias prekes ar paslaugas. AGRI.lt duomenų bazėje draudžiama talpinti AGRI.lt tinklapio tematikos neatitinkančios informacijos ar skelbimų.
3.2 AGRI.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą vienu metu.
3.3 Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Taip pat draudžiama skelbime nurodyti tikrovės neatitinkančią prekės ar paslaugos kainą.
3.4 Skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip šešiomis nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas tik siūlomas pardavimui objektas. Talpinti nuotraukas, nesusijusias su parduodamu objektu griežtai draudžiama.
      3.5 Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.
      3.6 Skelbimą patalpinęs vartotojas tiesiog privalo turėti tokį parduodamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens.
      3.7 Patalpindamas skelbimą, jo davėjas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
      3.8 Patalpindamas skelbimą, jo davėjas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą AGRI.lt veiklos taisyklių sąlygoms.
      3.9 Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis AGRI.lt skelbimo patalpinimo instrukcijų.
      3.10 AGRI.lt turi teisę atmesti skelbimus arba juos ištrinti iš AGRI.lt duomenų bazės jei jie buvo patalpinti nesilaikant taisyklių.
      3.11 AGRI.lt turi teisę uždrausti konkretiems dalyviams dalyvauti AGRI.lt veikloje dėl šios AGRI.lt veiklos taisyklių ar įstatymų pažeidimo.
      3.12 Aš sutinku, kad AGRI.lt apdorotų (rinktų, saugotų, tvarkytų, laikytų, atliktų užklausas, išrinktų, sujungtų, naudotų, uždarytų ar ištrintų) mano skelbimus (Skelbimus), kuriuos aš įrašiau į AGRI.lt duomenų bazę (Duomenų bazę), su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę prekių ar paslaugų paieškai. Patvirtinu, kad pateiktas Skelbimas yra tikslus, o informacija apie parduodamą transporto priemonę yra teisinga.
      3.13 Sutinku, kad įrašydamas savo Skelbimą, neįgyju autorinių teisių į Duomenų bazę, tačiau turiu teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimą.
      3.14 Sutinku, kad jei AGRI.lt turi priežastį manyti arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbimas yra neteisingas arba prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, AGRI.lt turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės.
      3.15 Sutinku, kad AGRI.lt nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už žalą, patirtą ieškant Skelbimo(-ų) AGRI.lt sistemoje.
      3.16 Sutinku, kad portalo administratorius turi teisę mano patalpintus skelbimus reklamuoti, spausdinti leidiniuose bei kitaip platinti.
 
4. AGRI.lt veiklos taisyklių pažeidimo pasekmės
 
      4.1 AGRI.lt atmeta arba ištrina Skelbimus iš AGRI.lt duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
      4.2 Jei tas pats Vartotojas antrą kartą pažeidžia AGRI.lt veiklos taisykles, AGRI.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti AGRI.lt veikloje.
5. Atsakomybės apribojimas
 
      5.1 AGRI.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimui interneto svetainėje nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
      5.2 “Operatorius” atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į AGRI.lt duomenų bazę, tik jei Skelbimas atitinka “Operatoriaus” veiklos taisyklių reikalavimus.
      5.3 “Operatorius” neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.
      5.4 “Operatorius” neatsako už nuostolių, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
      5.5 “Operatorius” negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš AGRI.lt duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.
      5.6 “Operatorius” neatsako dėl AGRI.lt veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių AGRI.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti AGRI.lt veiklos.
 
6. Informacija apie duomenų apsaugą
 
      6.1 Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis AGRI.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu AGRI.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis AGRI.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.
      6.2 Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie sistemos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
      6.3 Vartotojas sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys būtų naudojami reklaminiais tikslais siunčiant jam įvairaus pobūdžio informaciją. Siųsdamas žinutę skelbimo autoriui, registruodamasis į atvirų durų dienas, skambindamas ar palikdamas kontaktinius duomenis kitose formose Vartotojas sutinka, kad jo nurodyti kontaktiniai duomenys ir parašytas tekstas būtų perduoti skelbimo autoriui - kuris (arba su juo susijęs asmuo) gali tiesiogiai susisiekti su Vartotoju atsakydamas į pateiktą užklausą ir/ar pateikdamas reklaminę informaciją.
      6.4. Vartotojo duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.
      6.5. AGRI.lt saugo veiklos dalyvių, vartotojų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant AGRI.lt paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 
7. Autorinės teisės
 
      7.1 “Operatorius” yra visų teisių į interneto svetainės adresu www.AGRI.lt turinį bei AGRI.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu www.AGRI.lt turinio ir AGRI.lt duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško AGRI.lt leidimo ir/arba nesilaikant AGRI.lt veiklos taisyklių, yra autorinių teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.
 
8. Taikytina teisė
 
      8.1 AGRI.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl AGRI.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Atnaujinta: 2018-05-24

Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.